Вршилац дужности директора – Саша Петронијевић

(именован за Вршиоца дужности директора Решењем Скупштине Градске општине Врачар, бр. 96-63/2016-VIII/II-2 од 06. септембра 2016. године)

Извршни директор – Жарко Радић

(биран за Извршног директора Решењем Вршиоца дужности директора, бр. 2225/16 од 03. октобра 2016. године)

Радна биографија Жарка Радића

– Одслужио војни рок 1984/85. године у Билећи (Школа резервних официра пешадије), односно Мостару;

– завршио студиј права 05.07.1990. године на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, уз постигнуту просечну оцену у току студија 9,77;

– шест месеци стипендиста Сасакава фондације из Токија (током 1992. године);

– пред испитном комисијом Министарства правде Републике Србије положио стручни испит 29.06.1994. године, а правосудни испит 02.02.1998. године;

– радно искуство на пословима правне струке стицао обављајући послове судијског приправника, а затим управноправне послове у Општинској управи Градске општине Врачар, те разноврсне послове правне струке у привреди: у Мешовитом предузећу за маркетинг, пројектовање и услуге “Врачар“ д.о.о., чији је већински суоснивач била Општина Врачар (85%), те у Јавном предузећу “Пословни простор Врачар“ Београд од почетка његовог функционисања у априлу 1998. године;

– докторанд Правног факултета Универзитета у Крагујевцу (кривичноправна ужа научна област), са темом докторске дисертације: “Екстрадиција као облик међународне кривичноправне сарадње“;

– учествовао на више међународних научних конференција на којима је презентовао своје радове, а објавио и више изворних научних радова у Републици Србији (категорија часописа: М51, са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја), те један рад у Босни и Херцеговини (“Нова правна ревија – часопис за домаће, њемачко и европско право“).