ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 30.09.2016. ГОДИНЕ

Одлука Надзорног одбора Ј.П. о усвајању извештаја за 1 квартал 2016 године

Тромесечни извештај за 1 квартал 2016., са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности

Известај (тромесечни) о реализацији (годишњег) програма пословања за четврти квартал 2015., са одлуком о усвајању

Закључак Скупштине Градске Општине Врачар о давању сагласности на Извештај за трећи квартал 2015. године

Извештај о реализацији програма пословања за трећи квартал 2015., са Одлуком о усвајању и предлогом Закључка о давању сагласности

Програм пословања за 2016. Са Закључком о давању сагласности

Програм о изменама Програма пословања за 2015, Анекс 3, са закључком о давању сагласности

Odluka o dodeli ugovora 5-ЈН-15

Odluka o dodeli ugovora 4-ЈН-15