ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА – Светозар Ћапин

 

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА – Небојша Живковић

 

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА – Александар Дубовац

Рођен 19.01.1965. у Београду. По занимању  дипломирани економиста, ожењен  и отац сам једног детета.

У радном односу од 01.09.1986. као књижар у ИП „Просвета“. Од 1993. пословођа књижаре у истом предузећу до 16.07.1997. када прелази у МП „Пословни простор Врачар“. По оснивању, у априлу 1998. прелази да ради у ЈП „Пословни простор Врачар“ на месту референта. У ЈП „Пословни простор Врачар“ је обављао послове референта, руководиоца сектора за економске и опште послове и помоћника директора за економске и финансијске послове и на тој позицији се тренутно налази.

office@ppvracar.rs

КОНТАКТ ТЕЛ. 011/ 2457-234